C.V.
Aktuelt
  • - Formand for Responsumudvalget under Forsikring & Pension
  • - Dommer i voldgiftssager
  • - Medlem af bestyrelsen i Bergiafonden
  • - Medlem af bestyrelsen i Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog
Kronologi
2024
Genudpeget som medlem af bestyrelsen i Bergiafonden (for 2 år)
2018
Genvalgt som huslejenævnsformand for 4 år
2014
Bogen: Familieforsikring, Forlaget Karnov Group
2009
Direktør i Aktieselskabet Forsikringens Hus, indtil selskabets salg i 2011
2008
Medlem af Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet vedrørende veje
2007
Formand for Responsumudvalget under Forsikring & Pension
Medlem af bestyrelsen i Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog
2005
Seniorrådgiver i Jyske Bank, i 2006 overflyttet til provins- og lokalbankernes nye selskab letpension. (let-p Holding a/s, let – p drift a/s  og let-p it a/s), fratrådt i 2012.
Formand for Hospicefonden for 1 år
2004
Direktør i Rehab a/s, fratrådt december 2010
2002
Bestyrelsesmedlem i Rehab a/s
2001
Ridder af Dannebrogordenen
Medlem af repræsentantskabet for AISAM, Paris (Association Internationale des Sociétés d’Assurance Mutuelle) – genindstillet i 2004 for 2 år
1998
Vicepræsident i Comité Maladie Assurance under CEA, Paris for 5 år
1997
Formand i Forsikringsforeningen, 1998 for 4 år
1996
Fagdommer i Sø- og Handelsretten, genudpeget år 2005 for 4 år, genudpeget i 2009 for 1 år.
Formand for Dansk Forsikringssamfund for 2 år
1990
Medlem af direktionen i Sygeforsikringen 'danmark' g/s med titel af forsikringsdirektør. Fratrådt på grund af aldersregel 31. december 2004
Stadig medlem af Commission Europeen d'Assurance – nu Comité Maladie Assurance
1988
Suppleant i Kredsbestyrelsen for Advokatsamfundets 1. kreds til 1996
1987
Formand for Frederiksberg Huslejenævn, senest genudpeget januar 2020 for 4 år
1986
Advokatbestallingen deponeret i Justitsministeriet
1984
Advokatforretningen solgt til kollega
Direktør i Ankenævnet for Forsikring, fratrådt december 1989.
Det danske medlem af Commission Europeen d'Assurance protection jurdique
Fra 1984 til 1990 rubrikken "Månedens Gawi" i tidsskriftet "Forsikring"
1981
Medstifter af og skribent i Fagligt Nyt i "Advokaten" til 1985
1977
Møderet i Højesteret
1976
Fast skribent i Tidsskriftet "forsikring"
1975
Sekretariatschef for Ankenævnet for Forsikring samtidig med advokatforretningen
Lærer på Forsikringshøjskolen, Rungstedgaard og på Advokatrådets kurser i erstatning og forsikring til 1990
1972
Selvstændig advokat
Møderet i landsret
Sagerne fortrinsvis erstatnings-, forsikrings- og selskabsretlige. Bl.a. advokat for flere aktie- og anpartsselskaber, men også for Assurandør-Societetet. Bestyrelsesformand i flere selskaber
1970
Nu fuld tid i Assurandør-Societetet.  Arbejdede bl.a. med det kommende medlemskab af EF og etableringen af Retshjælpsforsikringen
1966
Cand. jur. med første karakter
Advokatfuldmægtig (deltid)
Tillige ansat deltids i Assurandør-Societetet
Arbejdede i Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring og senere som sekretær for societetets komité
1962
Udlært i Forsikringsaktieselskabet Absalon. Ansat på advokatkontor
1960
Begyndte at læse jura på Københavns Universitet.  Var stadig i Forsikringsaktieselskabet Absalon
1959
Student (mat.) Birkerød Kostskole
Ansat i Forsikringsaktieselskabet Absalon Forsikring.
Andre aktiviteter
Private oplysninger